GEOLAB d.o.o.

PODUZEĆE ZA USLUGE U GEOTEHNICI I RUDARSTVU

Lepoglavska 33, 42000 Varaždin, CROATIA 

' 042/215 025   098 296 480

 

E-mail info@geolab.hr 

 

 
    
 
 • Istražno bušenje.
 • Izrada geotehničkih elaborata.
 • Izrada elaborata. rezervi mineralnih sirovina.
 • Izrada rudarskih projekata.
 • Izrada bunara
 • Hidrološka ispitivanja
 
 
 
 • Ugradnja piezometara.
 • Ugradnja inklinometara.
 • Uzorkovanjne tla i vode.

 

 • Geoelektričko sondiranje
 • Kontrolna mjerenja zbijenosti.
 • Ispitivanje zbijenosti dinamičkim penetracijskim ispitivanjem.

 

 

Dio do sada obavljenih radova

 • Geotehnički istražni radovi za tunel Vrtlinovec na autocesti Zagreb - Goričan
 • Geotehnički i geofizički istražni radovi, te elaborat temeljenja objekata vodoopskrbe Donjeg Lapca
 • Geotehnički elaborat novog željezničkog nadvožnjaka u Koprivnici
 • Geotehnički elaborati velikog broja škola, sportskih dvorana, mostova, stambenih zgrada, benzinskih postaja itd.
 • Izrada piezometara za potrebe HEP-a, te većeg broja komunalnih poduzeća.